Refinantseerimislaen Eestis

Võrdlesime laenu refinantseerimist pakkuvaid laenuandjaid. Refinantseerimisega saate teada odavama laenu, mille vastu saate oma praeguse kalli laenu vahetada.

Laenusummad:
50 - 5.000€
Vanusepiirang:
18 a
Laenuperiood:
3 - 60 kuud
Intress:
24%
Laenusummad:
100 - 5.000€
Vanusepiirang:
19 a
Laenuperiood:
3 - 99 kuud
Intress:
48,11%
Laenusummad:
200 - 7.500€
Vanusepiirang:
18 a
Laenuperiood:
1 - 60 kuud
Intress:
17,89%

Mis on refinantseerimislaen?

Refinantseerimislaen on laen, mida võetakse olemasolevate kohustuste täielikuks või osaliseks maksmiseks. See erineb tavapärasest tarbimislaenust sellega, et raha ei laeku otse kliendi kontole, vaid refinantseerimislaenu andja maksab kliendi kohustused ise enda arvelt. Refinantseerimislaenu kasutatakse selleks, et koondada mitmed finantskohustused ühe makse alla ning saada ka parem ja madalam intressimäär. Refinantseerimislaenu teenus aitab intressidelt säästa sadu, vahel ka tuhandeid eurosid. Eesti krediidifirmad pakuvad eraisikutele refinantseerimislaenu üldjuhul summas kuni 15 000€. Refinantseerimislaen on sageli ka hüpoteeklaen, mille tagatiseks sobib nii kinnisvara kui ka näiteks sõiduk.

Millal taotleda refinantseerimislaenu?

Refinantseerimislaen sobib juhul, kui kliendil on mitu finantskohustust - näiteks erinevad järelmaksud, kõrge intressiga kiirlaenud ja mitu tarbimislaenu. Sageli pole kliendil adekvaatset ülevaadet kohustuste intressidest ning kuumaksed võivad olla kõrged ning käia ülejõu. Et vältida maksehäirete registrisse sattumist ning muid laenu maksmata jätmisega seotud probleeme, võib mõelda refinantseerimislaenu peale. Refinantseerimislaenu on mõistlik taotleda tagatise olemasolul - nii on võimalik saada senistest kohustustest väiksem intress ning edaspidi tasuda vaid ühele laenuandjale konkreetne summa kuus.

Kuidas taotleda refinantseerimislaenu Eestis?

Eestis saab refinantseerimislaenu nii pangast kui ka pangavälistest krediidiasutustest. Praktiliselt iga usaldusväärne laenupakkuja võimaldab oma klientidele laenu refinantseerimise võimalust. Refinantseerimislaenu saab taotleda ka olemasoleva maksehäirega, kui on olemas piisavalt väärtuslik tagatis. Samas ei pruugi refinantseerimislaenu taotlemine alati võimalik olla - see sõltub konkreetse krediidipakkuja tingimustest ning kliendi olukorrast ning sissetulekust. Kindlasti ei peaks refinantseerimislaenu võtmine olema kergekäeline otsus. Alati ei ole ka refinantseerimislaenu taotlemine mõistlik - seda tasuks teha vaid siis, kui see tõepoolest aitab olemasolevate kohustuse intressimääradelt säästa. Selleks tasub kasutada laenuvõrdluse portaali, mis annab põhjaliku ülevaate turu refinantseerimislaenude pakkumistest. Siiski võib individuaalne pakkumine mõneti erineda.

Kui palju maksab refinantseerimislaenu taotlemine?

Enne refinantseerimislaenu taotlemist tasuks uurida erinevate krediidifirmade refinantseerimislaenu pakkumisi. See teenus on kiire, mugav ja tasuta. Samuti on tasuta refinantseerimislaenu taotluse esitamine konkreetsele firmale - tasuta koostatakse ka personaalne pakkumine, sõltuvalt konkreetse kliendi olukorrast. Tasub meeles pidada, et refinantseerimislaenu puhul on tegemist hüpoteeklaenuga - seetõttu lisanduvad lepingutasu, kinnisvarale ka näiteks hindamise tasu, tehingu sõlmimisel ka hüpoteegi seadmise tasu, notaritasu ning riigilõivud ja paljud muud kulutused, mis ei pruugi olla laenuvõrdluse portaalis kohe nähtavad. Kindlasti tasub refinantseerimislaenu puhul arvestada lisaväljaminekutega, seetõttu tuleb kindlasti hinnata, kas refinantseerimislaen on üldse vajalik või saab oma senised kohustused ka muudmoodi täita.

Kui kiiresti refinantseerimislaenu saab?

Refinantseerimislaenu saamise protsess on ajamahukam kui teiste laenude saamine. Samuti on refinantseerimislaen mõeldud olemasolevate laenukohustuste täitmiseks, mistõttu üldjuhul ei laeku see otse laenutaotleja kontole, vaid krediidiandja maksab kliendi kehtivad laenukohustused ise. Kõik kehtivad laenukohustused, mille kustutamiseks refinantseerimislaen taotletakse, tuleb laenuavalduses esitada ning hiljem lepingus eraldi välja tuua. Samuti tuleks välja tuua, kas senised kohustused tasutakse osaliselt või täies mahus. Üldjuhul on refinantseerimislaen mõeldud kohustuste täies mahus tasumiseks. Refinantseerimislaenu saab üldjuhul nädalaga - selle aja jooksul jõuab ka notari juures kinnisasjale hüpoteegi seada.

Mida enne refinantseerimislaenu silmas pidada?

Ka refinantseerimislaen on finantskohustus nagu mistahes teine laen. Kuigi refinantseerimislaen võib paljudele klientidele abiks olla, et säästa näiteks kiirlaenude kallitelt intressidelt, ei pruugi see kõigile klientidele lõppkokkuvõtteks kasulikum olla. Selleks tasub enne refinantseerimislaenu taotlemist analüüsida laenuvõrdlusportaalis erinevate krediidiandjate pakkumisi. Siiski tasub meeles pidada, et laenuvõrdlusportaali andmed on üldistatud ning ei pruugi kattuda kliendi isikliku pakkumisega lõplikult laenuandjalt. Samuti tasub laenuleping alati hoolikalt läbi lugeda, et teada oma õigusi ja kohustusi, muuhulgas laenust taganemise võimalusi.

Millised on refinantseerimislaenu eelised ja puudused?

Refinantseerimislaenust saavad enim kasu kliendid, kellel on mõistlik tagatis ja muidu laitmatu finantskäitumine. Sellised kliendid võivad tunda refinantseerimislaenu madalama intressi ja väiksema kuumakse eelist, kui ei pea meeles pidama palju erinevaid kalli intressiga tarbimislaenude tagasimakseid. Samuti on kasulik, et refinantseerimislaen ei laeku otse kliendi kontole, seetõttu võib kindel olla, et kehtivad kohustused ka tegelikult tasutud saavad ning laenu ei võeta niisama järjekordseks lisakohustuseks. Refinantseerimislaenu puuduseks võib olla ka selle täielik kasutus - kliendile pakutav intress ei pruugi sugugi odavam tulla. Kuigi refinantseerimislaenu saab võtta üpris pikaks ajaks, ka mitmeks aastaks, ning igakuine tagasimakse võib olla madalam kui senised kohustused kokku, ei pruugi lõppkokkuvõttes refinantseerimislaenu intress sugugi soodsam tulla. Seetõttu tasuks enne laenu võtmist kindlasti kõik pakkumised üle vaadata ning vajadusel otsida teisi võimalusi laenukohustustest vabanemiseks.

Kas ma saan refinantseerimislaenu, kui mul ei ole tagatist?

Refinantseerimislaen on üldjuhul tagatisega ehk hüpoteeklaen, mis tähendab, et laenu saamisel sõlmitakse tehing notariaalselt, seades kliendi kinnisasjale hüpoteek krediidi väljastaja kasuks. Mõned laenufirmad lubavad tagatiseks kasutada ka näiteks autot või muud vara. Tagatise olemasolu ongi see, mis võimaldab refinantseerimislaenu intressi madalamana hoida, kuna krediidiandjal lasub sellisel juhul vähem riske. Mõned firmad väljastavad ka tagatiseta refinantseerimislaenu. Selle miinus seisneb selles, et taolise laenu intress ei pruugi kohe madalam olla, lisaks lisanduvad erinevad lepingutasud ning halduskulud. Kõik sõltub refinantseerimist vajavate finantskohustuse suurusest - võib-olla on need võimalik tasuda ka soodsama laenupakkumisega, nagu näiteks Krediidikonto?

Kas refinantseerimislaen laekub otse minu kontole?

Refinantseerimislaenu võtmine võib nõuda lisadistsipliini, kui krediidiandja tingimustes on kirjas, et laen laekub pärast kõigi vajalike tehingute sooritamist otse kliendi pangakontole. Sellisel juhul ei või krediidiandja olla kindel, kas klient ka tegelikult sellest laenust kõik oma kohustused tasub. Seetõttu pakuvad enamus firmasid refinantseerimislaenu tingimusel, et nad tasuvad kõik kliendi kehtivad finantskohustused ise, kandmata kliendi pangakontole ühtegi rahasummat. Klient peab laenutaotluses ise esitama kõik kehtivad laenukohustused, vajadusel kontrollitakse nende kehtivust ka pangakonto väljavõttes. Pärast seda, kui kõik laenukohustused on refinantseerimislaenu abiga tasutud, esitab krediidiandja kliendile lepingus kokkulepitud tingimustel kuumakse arve. Kliendi kohustus on nüüd tasuda vaid neid osamakseid.

Mida teha, kui satun refinantseerimislaenu tagasimaksmisel hätta?

Makseraskustesse võivad sattuda kõik inimesed, sõltumata nende taustast ja senisest finantskäitumisest. Näiteks terviseprobleemid või töökaotus võivad eelarvet päris tugevalt mõjutada. Eelkõige on oluline ausalt suhelda krediidifirma klienditeenindusega ja anda aus ülevaade enda olukorrast. Kuna refinantseerimislaen on üldjuhul hüpoteeklaen, mis on tagatud tagatisega, milleks on tihti kliendi enda kodu, tasuks probleemide vältimiseks kindlasti kohe teada anda makseraskustesse sattumisest, et vältida lisakulusid ning kodu potentsiaalset kaotamist. Tasub uurida, kas laenu väljastanud firma pakub klientidele näiteks maksepuhkust, mille jooksul tuleb tasuda vaid kogunenud intressi. Samuti tasub uurida, kas laenu sõlmimisel on võimalik valida ka laenukindlustus, mis kaitseb klienti just ootamatute sissetulekute vähenemiste eest. Tavaliselt on refinantseerimislaenu lepingu tingimuste muutmine tasuline, kuid kindlasti tuleb olla avatud läbirääkimisteks. Igal juhul on mistahes laenu puhul lihtsam ja soodsam ennetada probleeme, kui tegeleda hiljem vägagi ebameeldivate tagajärgedega, näiteks maksehäirete registrisse sattumisega või tagatise kaotamisega.Financee24

Me hoolime loodusest 🤲🌴

Financee24.com on võrguteenus, mis võrdleb kogu maailmas laene kõigi teie finantseerimisvajadustega. Aitame inimestel sobiva laenu tasuta leida.

Financee24.com (“meie”) ei ole laenuandja, finantsnõustaja ega finantsasutus. Me lihtsalt võrdleme erinevaid finantstooteid ja -teenuseid. Aitame tarbijatel paremini mõista, kuidas nad saavad aega ja raha kokku hoida. Me ei vastuta teabe eest, mis pole ajakohane, näiteks huvi, äriteabe või muude andmete eest. Seetõttu lasub vastutus teabe kontrollimise eest meie teenust kasutaval tarbijal. Enne laenulepingu sõlmimist kontrollige alati teabe õigeaegsust.

Kasutades lehte Financee24.com, nõustute meie küpsiseeskirjade ja kasutustingimustega. Mõni laenupakkumine võib tulla kolmandatelt isikutelt, kellelt hüvitist saame.

Meist

Kasutustingimused & privaatsus